top of page

TJENESTER

Sliping og Vigging av båndsagblad
Send dine smale båndsagblad til sliping og vigging hos oss. Husk at båndsagbladet utgjør 80% av skurresultatet og at nye blad alltid er best etter første slip og vigg.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs for både nybegynnere og viderekomne.

Sag ditt tømmer hos oss
Har du behov for å få sagd tømmer? Velg Miljøsaga i Agder!

bottom of page